Postopno urejanje ekoloških otokov

Komunala Škofja Loka začenja postopno obnovo ekoloških otokov v občini Škofja Loka. Letos je predvidena ureditev vsaj 5 ekoloških otokov, kjer bomo na novo uredili betonske podstavke in postavili nove, večje zabojnike za zbiranje papirja in steklene embalaže. Istočasno bomo poskrbeli tudi za zamenjavo kar nekaj košar za zabojnike, ki so uporabnikom na oddaljenih lokacijah na voljo za oddajo tipiziranih vreč Komunale Škofja Loka.

Prebivalcem naselja Draga sta tako že na voljo dva nova zabojnika za zbiranje odpadnega papirja in steklene embalaže.

        

Na zabojnikih so že naše nove nalepke, z enostavnimi navodili za lažje in pravilnejše ločevanje odpadkov.

             

Celostna ureditev ekoloških otokov se bo letos izvedla še na območju celotne krajevne skupnosti Zminec.

Prebivalci Sopotnice bodo po novem, namesto v košare, oddajali tipizirane vreče Komunale Škofja Loka v skupne zbiralnice za ostale odpadke in odpadno embalažo. Več podrobnosti in navodil za uporabnike sledi kmalu.

Takšen primer ureditve smo v lanskem letu izpeljali v dolini Hrastnice.

     

 

Dostopnost