Začetek zbiranja papirja »od vrat do vrat« tudi v Retečah in Gorenji vasi – Reteče

Komunala Škofja Loka v sodelovanju z Občino Škofja Loka in Krajevno skupnostjo Reteče – Gorenja vas začenja s poskusnim zbiranjem papirja »od vrat do vrat« na območju Reteč in Gorenje vasi – Reteče.
V prihodnjih dneh boste uporabniki iz teh naselij na dvorišča prejeli 120-litrske zabojnike z rdečim pokrovom za ločeno zbiranje papirja.

Kaj poskusno zbiranje papirja »od vrat do vrat« pomeni za uporabnike?

 1. Komunala Škofja Loka bo vsem uporabnikom (gospodinjstvom) v naseljih Reteče in Gorenja vas – Reteče, vključenim v redni odvoz odpadkov, dostavila 120-litrske zabojnike z rdečim pokrovom. Razpoložljiv volumen (kapaciteta) zabojnikov za papir zadošča normativom v Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Škofja Loka (Ur. l. RS, št. 51/2013).
 2. Zabojnike z zbranim odpadnim papirjem bomo praznili po sistemu »od vrat do vrat« 1-krat mesečno (na 4 tedne), na istem prevzemnem mestu kot pobiramo odpadno embalažo in ostale odpadke.
 3. V času poskusnega zbiranja papirja se mesečni strošek položnice zaradi tega ne spremeni.

Urnik odvoza papirja

Razpored pobiranja papirja za uporabnike iz naselja Reteče in Gorenja vas – Reteče.

Uporabnike prosimo, da zabojnike z rdečim pokrovom na prevzemno mesto postavite dan prej oziroma do 6. ure zjutraj na dan praznjenja.

V zabojnik z rdečim pokrovom sodijo:

 • časopisi in revije,
 • knjige in zvezki,
 • pisarniški papir,
 • škatle in karton,
 • lepenka,
 • ovojni papir,
 • papirnate vrečke,
 • ostala papirnata embalaža.

Večje kose kartona ali škatle razstavite, zložite in po potrebi razrežite. Pokrov zabojnika naj bo vedno zaprt, saj razmočen papir ni primeren za reciklažo.

Da bo ločevanje odpadkov enostavnejše vam je na voljo tudi naš Abecednik odpadkov.

V primeru vprašanj smo vam vsak delovni dan, med 7. in 15. uro na voljo na spodnjih kontaktih.

Odpadke ločujmo in našo podtalnico varujmo!

Dostopnost