Kaj predstavlja bela voda, ki občasno priteče iz pip?

Bela obarvanost vode je…

Bela obarvanost je fizikalni pojav številnih mikroskopsko majhnih in nekoliko večjih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom.

Ob iztekanju vode iz pipe se sprosti pritisk, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Ko takšno vodo natočimo v kozarec, se v nekaj minutah zbistri, saj zračni mehurčki potujejo proti površini in se nato razblinijo.

Kako vemo da je voda motna?

Ko je voda kalna oziroma motna, se po različno dolgem času prav tako lahko zbistri, vendar se na dnu kozarca vedno nabere usedlina, kar je posledica v vodi različno velikih neraztopljenih delčkov. Do opisanega pojava največkrat pride na hišnem vodovodnem omrežju, kadar pride do prekinitve distribucije pitne vode (zaradi vzdrževalnih ali interventnih del), ko nato, ob ponovni distribuciji, voda na pipe prinese usedline iz hišnih vodovodnih cevi. To je še posebej problem v starih objektih. Po vzdrževalnih delih je zato treba hišno omrežje temeljito sprati, dokler na pipe ne priteče bistra pitna voda.

 

Na spodnji povezavi so vam na voljo odgovori na najpogostejša vprašanja, ki jih beležimo pri uporabnikih.

Za vsa dodatna pojasnila pa smo vam na voljo na spodnjih kontaktih.

Dostopnost