Deratizacija okolice vrtov na Trati

Deratizacija je uničevanje škodljivih glodavcev, kot so miši in podgane. Ko zmanjšamo število glodavcev, zmanjšamo tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni, ki jih ti glodavci prenašajo.

Glodavci, kot so podgane, se nahajajo na lokacijah, kjer se pojavljajo večje količine hrane. Deratizacija se zato izvaja v naseljih, v kanalizacijskih sistemih, v živilsko predelovalni industriji, vrtcih, šolah, v proizvodnih objektih, in v živinorejskih objektih.

Da bo deratizacija uspešna tudi dolgoročno, naprošamo uporabnike vrtov, da na vrtovih ne odlagate bioloških odpadkov in odpadne hrane.

Komunala Škofja Loka obvešča vse uporabnike vrtov na območju Trate, da bomo danes izvedli deratizacijo celotnega območja na spodnji sliki.

Uporabnike zelenic in vrtov prosimo, da se postavljenih vab ne dotikate.

Svoje hišne ljubljenčke (pse in mačke) imejte na povodcih in jim tako preprečite zaužitje strupov.

Prva pomoč v primeru zaužitja:

Pri sumu na zastrupitev takoj pokličite nujno medicinsko pomoč na 112. Prizadeta oseba naj miruje, zagotovimo ji osnovne življenjske funkcije.

Protistrup: VITAMIN K1 (fitomenadion).

 

V primeru, da bi se tudi pri vas pojavljajo tovrstni glodavci, nam to sporočite na spodnje kontakte:

Dostopnost