Svetovni dan oceanov – 8. junij

Letošnji Svetovni dan oceanov poteka pod sloganom En ocean, eno podnebje, ena prihodnost, ki poziva k proaktivnemu pristopu, s katerim bi do leta 2030 zaščitili vsaj 30 % svetovnih morij ter na ta način omogočili ohranitev ali povečanje biotske raznovrstnosti morij.

Ali ste vedeli…

Netrajnostno ravnanje z morji, tako na nacionalni ravni kot v subregiji Jadranskega morja, v soodvisnosti s podnebnimi spremembami, kaže negativne posledice tudi v slovenskem morju.

Posodobljena presoja stanja morskih voda, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) nakazuje preobremenjenost slovenskega morja in subregije Jadranskega morja z odpadki ter izgubo gospodarsko pomembnih vrst rib in drugih morskih organizmov.

Pojavlja se tudi vse večja prisotnost tujerodnih vrst, ki vplivajo na domači morski ekosistem, ter porast v jakosti podvodnega hrupa, ki lahko pomembno negativno vpliva na morske organizme. Vse to se že kaže v upadanju biotske raznovrstnosti tudi v slovenskem morju in subregiji Jadransko morje.

 

Upad biotske raznovrstnosti ima pomembne negativne vplive tudi na gospodarstvo (na primer: morsko ribištvo, kmetijstvo, prehrambna industrija in gradbeništvo), to pa predvsem zaradi upada ekosistemskih storitev, ki jih sicer nudi naravno okolje.

Onesnaževanje zraka z izpustov z ladij v morje EU, vključno s Sredozemskim morjem, se nenehno povečuje. Ocenjuje se, da v Sredozemskem morju vsak dan pluje do 10.000 ladij. V mestnih obalnih območjih okoli Sredozemskega morja živi približno 507 milijonov ljudi.

 

 

Kaj lahko pri ohranitvi vodnih ekosistemov naredimo posamezniki?

  • ločujemo odpadke, da je njihova obdelava in predelava čim boljša,

  • smotrno porabljamo pitno vodo,

  • pravilno ravnamo z našo odpadno vodo.

Odpadke ločujmo in oceane varujmo!

Dostopnost