Spremenjena trdota vode na Javnem loškem vodovodu

Komunala Škofja Loka vas obvešča, da se bo v prihodnjem tednu trdota pitne vode iz Javnega loškega vodovoda (krajše JLV) povečala iz 8 – 12 nemških stopinj, na 15 – 17 nemških stopinj, kar je potrebno upoštevati pri pripravi vode v industriji in podjetništvu, pri pripravi bazenske in sanitarne vode, v gospodinjstvu pa npr. pri nastavitvi pomivalnega stroja.

Kvaliteta pitne vode se zaradi spremembe trdote ne bo poslabšala.

Spremenjena trdota vode, med 15 in 17 nemških stopinj, bo trajala približno 2 meseca. Zaradi navedenega je priporočljivo, da uskladite spremembo mehčanja vode za tehnološki proces ali posamezno napravo, ki za obratovanje potrebuje mehčano vodo.

Sprememba trdote pitne vode bo nastala zaradi investicijske zamenjave glavnega cevovoda za distribucijo pitne vode iz virov Hotovlja v Javni loški vodovod, ker se bo zaradi del v delovanje vključilo črpalne vrtine Visoko (rezervni vir za JLV), katerih pitna voda ima višjo trdoto, kot redni viri za JLV.

Ker v omrežju JLV ne bo pitne vode iz Hotovlje, bo preostali prosti klor v pitni vodi iz JLV prisoten le v sledovih, saj bo pretežni del pitne vode iz vrtin Visoko, kjer se pitna voda UV dezinficira.

Naročnik investicijske zamenjave cevovoda v Hotovlji je Občina Škofja Loka, kot lastnica JLV in pristojna za investicijsko vzdrževanje, ki ima velik pomen, saj pravočasno in kvalitetno investicijsko vzdrževanje pomembno prispeva k varni oskrbi s pitno vodo.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.