Javno naročilo za prevzem mešane odpadne embalaže

Komunala Škofja Loka je objavila javno naročilo:

Rok za oddajo ponudbe je 30. 5. 2022  do 12. ure.