Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Železniki

Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo ali strupeno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v občini Železniki potekala od 23. 5. 2022 do 25. 5. 2022.

Postopek zbiranja nevarnih odpadkov ostaja enak kot v preteklih letih. Uporabniki iz gospodinjstev lahko odpadke oddate brezplačno v navedenem terminu katerekoli lokacije v spodnji tabeli. Nevarne odpadke prinesite v njihovi prvotni ali nadomestni embalaži, na kateri jasno označite, za katero nevarno snov gre.

Lokacija zbiranja

datum

ura zbiranja

Zali Log – pri športnem igrišču ponedeljek, 23. 5. 2022 12.00 – 13.00
Sorica – pri zadružnem domu ponedeljek, 23. 5. 2022 13.30 – 14.30
Davča – pri Jemcu ponedeljek, 23. 5. 2022 15.00 – 16.00
Železniki – parkirišče pri cerkvi ponedeljek, 23. 5. 2022 16.30 – 18.00
Železniki – makadamsko parkirišče nasproti nogometnega igrišča Železniki torek, 24. 5. 2022 12.00 – 13.00
Martinj vrh – križišče za Puč torek, 24. 5. 2022 13.30 – 14.30
Češnjica – parkirišče nasproti pošte torek, 24. 5. 2022 15.00 – 16.30
Selca – parkirišče pod cerkvijo torek, 24. 5. 2022 17.00 – 18.00
Dolenja vas – parkirišče pri lokalu sreda, 25. 5. 2022 12.00 – 13.00
Dražgoše – parkirišče pri brunarici sreda, 25. 5. 2022 13.30 – 14.30
Rudno – sredi vasi pri zbiralnici sreda, 25. 5. 2022 15.00 – 16.00
Železniki – parkirišče pri restavraciji Lušina sreda, 25. 5. 2022 16.30 – 18.00

 

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite!