Postavitev kotička za oddajo še delujočih aparatov

Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja 2% še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Družba ZEOS, d.o.o. v ta namen po Sloveniji postavlja kotičke za ponovno uporabo.

»ali veste, da se med e-odpadki zberejo tudi še delujoči aparati, ki jih za vedno izgubimo?«

Danes smo kotiček za ponovno uporabo prevzeli tudi na Komunali Škofja Loka, d.o.o. Kotiček za ponovno uporabo se bo od danes dalje nahajal na upravi Komunale Škofja Loka.

Ob predaji kotička v uporabo je direktor ZEOS, d.o.o. Emil Šehić: »Potrošniška družba smo in proizvajamo vedno več e-odpadkov, vedno več je drobne elektronike, ki jo ljudje instinktivno kupujejo in zelo hitro zavržejo med odpadke. V preteklosti smo v sklopu projektov že poskrbeli za odpadno elektroniko z mrežo uličnih zbiralnikov, sedaj v sklopu novega projekta pa želimo zajeti tudi druge elemente krožnega gospodarstva. Veseli smo, da je bilo pri nas sicer tudi že prej nekaj infrastrukture za ponovno uporabo, ampak elektronika je vedno specifična zaradi tehnike in varnosti, zato smo sedaj postavili kotičke, ki so namenjeni prav še delujočim aparatom. Ne samo količine e-odpadkov, tudi ozaveščenost ljudi se je pri nas v zadnjih letih dvignila, zato mislim, da bodo kotiček ljudje lepo sprejeli.«

Direktor Komunale Škofja Loka, d.o.o. Primož Ržen: »Komunala Škofja Loka nadaljuje z uresničevanjem smernic, ki smo si jih zadali v okviru Strategije družbe s čim manj odpadki.  Eden izmed ključnih ciljev je preprečevati oziroma zmanjševati nastajanje odpadkov ter o pravilnem ločevanju odpadkov ozaveščati uporabnike. Pomemben korak k doseganju teh ciljev predstavlja tudi postavitev takšnega kotička, ki nadgrajuje obstoječi sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, saj je v Škofji Loki že 11 zbiralnic za to vrsto odpadkov. S tem kotičkom pa bomo našim uporabnikom omogočali oddajo še uporabne električne in elektronske opreme, ki bi drugače lahko končala med odpadno električno in elektronsko opremo.«

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja: »Naše življenje je prenapolnjeno s predmeti, stvarmi, ki naj bi nam v sodobnem, hitrem času pomagale živeti. Njihova življenjska doba je kratka in omejena, saj vedno prihajajo novejše, lepše, boljše, hitrejše, zmogljivejše. Po drugi strani pa smo vedno bolj okoljsko ozaveščeni. Vse bolj se zavedamo, da bomo mi sami morali poskrbeti za naš planet. Vsak posameznik, vsaka posameznica in vsi skupaj. Vesel sem, da bo v prostorih našega javnega podjetja kotiček za ponovno uporabo, kamor bodo lahko vsi občani in občanke prinesli še delujoče aparate. Njihova življenjska doba po naši uporabi namreč ni nujno tudi dokončna. Napravam lahko pomembno podaljšujemo njihovo uporabnost in s tem prispevamo k zmanjševanju količine ustvarjenih odpadkov. To je začetek centra ponovne uporabe. V Škofji Loki delujemo trajnostno. Z vse več projekti in aktivnostmi skušamo vključiti čim več občank in občanov k še prijaznejšem in varčnejšem ravnanju za posameznika, za družbo in za okolje. Verjamem, da lahko skupaj naredimo velike korake za bolj zeleni jutri.«

Kaj se zbira v kotičkih in kaj se zgodi z zbrano opremo

V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo:

  • belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate,
  • zabavno elektroniko: radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo,
  • orodje za dom in vrt,
  • skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

Predstavitveni VIDEO: Kotiček za ponovno uporabo skozi oči dveh zakoncev

Vse zbrane aparate v sklopu Komunale Škofja Loka, d.o.o. bo skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost projektni partner TSD d.o.o. Vse primerne aparate boste lahko med drugim našli tudi v spletni trgovini na spletni strani www.zeos.si.

Kotičkov je po Sloveniji sedaj postavljenih sicer že preko 40, s postavitvijo pa družba še ni zaključila. Tudi vse njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na www.zeos.si, ki je pred kratkim postala prava spletna platforma krožnega gospodarstva.

Spremljajoče aktivnosti v sklopu otvoritve Kotička za oddajo še delujočih aparatov

v soboto, 14. maja 2022, med 9. in 13. uro bo v Škofji Loki, na območju bivše vojašnice potekal EKO dan v Škofji Loki.

Več o EKO dnevu na povezavi.

V soboto, 21. maja 2022, med 9. in 13. uro bo na parkirišču pred Občino Železniki potekala:
  • mobilna akcija zbiranja (ne)delujočih električnih in elektronskih aparatov na mobilnem zbiralniku (vsa zbrana delujoča oprema bo predana v ponovno uporabo, nedelujoča oprema pa bo oddana v nadaljnjo reciklažo),
  • hkrati se boste uporabniki lahko prijavili na e-račun Komunale Škofja Loka in opravili brezplačni prevzem kantice za odpadno jedilno olje.

Vse občanke in občane občin Škofja Loka in Železniki vabimo, da v naslednjih dveh tednih sodelujete v eni izmed napovedanih aktivnostih oz. obiščete naš rumeni kotiček, prinesete svoj še delujoči aparat ter poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

Organizatorji

Kotiček in akcija se izvajajo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! V organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Komunala Škofja Loka, d.o.o..

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

   

Dostopnost