Komunala Škofja Loka postala del Komunalnega snovnega kroga embalaže tetrapak in higienskega papirja

Komunalni snovni krog (KSK) povezuje deležnike in prebivalce lokalne skupnosti, da oblikujejo enostaven krožni model. Z ločenim zbiranjem odpadne embalaže tetrapak poskrbijo za namensko reciklažo v izdelke iz celuloze, kot so npr. papirnati robčki, brisačke in toaletni papir. Ti izdelki se nato vrnejo v lokalno skupnost (ustanove, organizacije in podjetja). Vsak deležnik v krogu torej še naprej opravlja svoje delo, le da je to povezano, namensko, trajnostno in bolj učinkovito.

Krožni model KSK?

Ločeno zbrana odpadna embalaža tetrapak se uporabi kot sekundarni vir celuloze in se vrne v lokalno skupnost kot recikliran higienski papir.

Prednosti komunalnega snovnega kroga

Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja se vzpostavi hitro in brez dodatnih stroškov.

Skrajšajo se nabavne poti in zmanjša se neposredna odvisnost od razpoložljivosti in cen surovin za higienski papir.

Za higienski papir ni treba sekati dreves: lokalna skupnost v okviru obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo priskrbi surovine za reciklirane izdelke.

Uporabniki higienskega papirja iz lastnega snovnega kroga dokazano dosežejo tudi finančne prihranke.

S KSK se vzpostavi tudi večja preglednost količin – tako odpadne embalaže kot higienskega papirja.
To posledično omogoča tudi bolj premišljeno uporabo.

Zmanjšajo se izpusti CO2.

Vsi udeleženci v krogotoku prispevamo k ohranjanju naravnih virov in večamo naravni kapital.

 

Kako lahko postanem del komunalnega snovnega kroga?

Šole, vrtci, občine, knjižnice in druge ustanove ter javna podjetja v lokalni skupnosti se lahko priključite KSK tako, da svoje povpraševanje pošljete na povezavo.
Tako boste v prihodnje tudi vi lahko uporabljali recikliran higienski papir, proizveden iz odpadne embalaže tetrapak. S tem boste zaokrožili komunalni snovni krog.

Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja je krožno gospodarstvo v lokalni skupnosti.

Komunala Škofja Loka je svoje poslovne prostore že opremila s higienskim papirjem iz lastnega snovnega kroga in se tako pridružila že sodelujočim v projektu KSK, kot so: Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana in Občina Brežice ter podjetje Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
V projekt Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja smo se povezali v sodelovanju s podjetjem Circular Shield, d. o. o.

 

Dostopnost