V kateri zabojnik sodijo cvetlični lončki?

Pri spomladanskem urejanju okolice, sajenju in presajanju rastlin pogosto izpraznimo cvetlične lončke in korita. Da bodo pravilno ločeni in odvrženi v ustrezni zabojnik, v nadaljevanju podajamo kratka navodila.

 Cvetlični lončki in korita za kratkoročno uporabo

so tisti, v katerih rastline kupimo in prevažamo, nato pa jih presadimo v lončke za dolgoročno uporabo. 

Ti lončki in korita, zaradi sestave, sodijo v zabojnik za odpadno embalažo oziroma v rumeno tipizirano vrečo.

 

Cvetlični lončki in korita za dolgoročno uporabo

so tisti, v katere presadimo rastline in v njem ostanejo za dlje časa.

Ti lončki in korita, zaradi materiala, sodijo v zabojnik za ostale odpadke oziroma v zeleno tipizirano vrečo.

Odpadke ločujmo in našo podtalnico varujmo.