Čiščenje javne kanalizacije

Ugodne vremenske razmere v marcu so botrovale pričetku čiščenja javne kanalizacije, ki je v upravljanju Komunale Škofja Loka.

    

Na območju občine Škofja Loka, kjer je zgrajen javni kanalizacijski sistem, je Komunala Škofja Loka v mesecu marcu pričela s sistematičnim čiščenjem javne kanalizacije s pripadajočimi objekti.

Vzdrževalna dela in čiščenje kanalizacijskega omrežja se na območju izvajanja javne službe zagotavlja z izvajanjem ključnih nalog čiščenja in vizualne kontrole cevovodov ter objektov javne kanalizacije, deratizacije in popravila revizijskih jaškov ter vstopnih odprtin.

 

     

Dostopnost