Z roko v roki, za boljši svet

Voda v naravi kroži in se na svoji poti sooča z vplivi človeštva na njeno kvaliteto in količino.

Ne samo nepremišljeni posegi v naravo,  stara okoljska bremena in  prekomerno onesnaževanje marsikje na zemeljski obli, ampak tudi naša povsem vsakdanja opravila in navade pomembno vplivajo na vodni krog.

Komunala Škofja Loka upravlja tri komunalne čistilne naprave in se dnevno sooča s tem, da je potrebno odpadne vode očistiti tudi odpadkov in maščob, ki vanjo sploh ne sodijo. Prav zato nas  veseli, da se v Škofji Loki osnovne in srednje šole že več let odločajo za sodelovanje in vodene oglede Centralne čistilne naprave Škofja Loka ter tako učencem in dijakom omogočijo vpogled v posledice neodgovornega ravnanja z odpadno vodo in odpadki v vsakdanjem življenju. Učenci in dijaki se tako spoznajo s tehnologijo, ki nam omogoča ustrezno čiščenje odpadnih vod in ponovno uporabo očiščene odpadne vode.

V preteklem tednu smo imeli na ogledu Centralne čistilne naprave dijake Gimnazije Škofja Loka, ki so vključeni v projekt Erasmus: https://www.gimnazija-skofjaloka.si/dejavnosti/erasmus/climate-change.html. Dijaki se v tem tednu (od 21. – 25. 3. 2022) nahajajo na Češkem, kjer razpravljajo in širijo znanje o odpadnih vodah in ravnanju z njimi, hkrati pa predstavljajo tudi ravnanje z odpadnimi vodami v Škofji Loki.

 

K lažjemu in boljšemu, pa tudi stroškovno ugodnejšemu čiščenju odpadnih voda lahko prispeva vsak od nas tako, da:

  • ne odlagamo odpadkov v naravo, ob ceste, itd…, saj dež spira odpadke v kanalizacijo in s tem na vtok v čistilno napravo;
  • ravnamo odgovorno z odpadno vodo (namenska in odgovorna uporaba čistil, ločeno zbiranje in pravilno odlaganje odpadkov);
  • ločeno zbiramo odpadno jedilno olje in ga nato oddamo na zbiralnicah;
  • varčujemo s pitno vodo, saj tudi vsaka pitna voda, ki jo spustimo po nepotrebnem v odtok ali WC školjko, potrebuje čiščenje na čistilni napravi, ker se pomeša z ostalo odpadno vodo.

 

Vsako dejanje šteje, zato vabljeni da skupaj z nami ločeno zbirate odpadke in odpadno jedilno olje ter varčujete s pitno vodo.

    

Dostopnost