Svetovni dan voda

22. marec je Svetovni dan voda.

Vsako leto ZN razglasijo aktualno temo v povezavi z vodo:

 • 2015: Voda in trajnostni razvoj
 • 2016:Boljša voda, boljše zaposlitve
 • 2017:Zakaj odpadna voda?
 • 2018:Narava za vodo
 • 2019:Voda za vse!
 • 2020:Voda in podnebne spremembe
 • 2021: Vrednotenje voda
 • 2022: PODZEMNA VODA: SKRITO NAJ POSTANE VIDNO

Letošnji svetovni dan voda je pozemni vodi posvečen z namenom, da jo bolje zavarujemo pred neodgovornimi dejanji človeštva, saj se v podzemnih vodah spremembe odvijajo bistveno počasneje kot na površju, kar pomeni, da je odprava neželenih posledic delovanja človeka, v kolikor poslabšajo njeno stanje, prav tako dolgotrajna.

Podzemna voda je v svetovnem merilu najpogostejši vir pitne vode, uporablja se za namakanje in v industrijske ter prostočasne namene (turistični objekti ipd.).

Podzemna voda predstavlja pomemben del vodnega kroga in je tako povezana z ekosistemi vseh živih bitij našega planeta.

Zaradi podnebnih sprememb se bo pomanjkanje vode povečevalo, zato je pomembno, da z vodo varčujemo in ohranjamo naravne zaloge, ter skrbno in strokovno spremljamo obnavljanje podzemnih voda.

V dobrobit podzemne vode lahko prispeva vsak od nas, in sicer tako:

 • da pravilno ločujemo odpadke in jih odvržemo v prave zabojnike. Odpadki, ki končajo v naravi se s pomočjo vremenskih vplivov (dež, sonce, veter, ipd.) spirajo v tla in tako pronicajo pod površje;
 • da odgovorno ravnamo z odpadno vodo (namenska in odgovorna uporaba čistil, ločeno zbiranje odpadkov in ne odmetavanje v WC školjke in odtoke);
 • da odpadnega jedilnega olja ne zlivamo v naravo na kompostnike ali v WC školjke, temveč v zato postavljene zbiralnice za odpadno jedilno olje;
 • da varčujemo s pitno vodo.

K varovanju podzemne vode vabimo tudi vas.

Ne pozabite…

S pravilnim ločevanjem odpadkov in ustreznim ravnanjem z odpadno vodo varujemo podtalnico!

     

Dostopnost