Pretečena zdravila in injekcijske igle

Pretečena in neuporabna zdravila ter injekcijske igle, uporabljene v zdravstvene namene, lahko brezplačno oddate v naših dveh zbirnih centrih. Ob tem vas prosimo, da upoštevate nekaj varnostnih navodil.

Shranjevanje in oddaja zdravil in igel

Material embalaže za odpadke mora biti vedno prilagojen lastnostim odpadne snovi ter tako zadržati ostre predmete, tekočine, kemijsko agresivne spojine ipd.

Zaradi nevarnosti vboda pri delu z odpadki vas pozivamo, da injekcijske igle odlagate v trpežno embalažo, ki nedvoumno prikazuje svojo vsebino oz. je primerno označena. Poleg tega vas prosimo, da naše zaposlene na ta odpadek ob oddaji v zbirnem centru še posebej opozorite.

Svetujemo vam, da odpadne igle shranjujete in oddate v zaprtih steklenih kozarcih za vlaganje.

V zbirnem centru kozarec oddajte našim zaposlenim.

Z doslednim upoštevanjem navodil bomo preprečili poškodbe pri delu z odpadki.
Dostopnost