Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Škofji Loki v letu 2021

Komunala Škofja Loka na območju občine Škofja Loka opravlja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza nas vseh, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi ter varujemo okolje za prihodnje generacije.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019 in 194/2021) določa obveznost obveščanja uporabnikov javne službe, skladno s tem vam je na spodnji povezavi na voljo obvestilo, ki je bilo objavljeno v marčevski izdaji Ločanke 2022.

Obvestilo uporabnikom o odpadni vodi v občini Škofja Loka

 

ODPADNA VODA V MESTU ŠKOFJA LOKA Z OKOLICO

Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v mestu Škofja Loka z okolico odvaja v javno kanalizacijo Škofja Loka (ID: 10123), se čisti na Centralni čistilni napravi Škofja Loka (krajše CČN ŠKL, ID: 4599), zmogljivosti 45.600 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem odpadne vode, obdelavo blata, ter kogeneracijo za proizvodnjo elektrike in toplote, na bioplin in zemeljski plin.

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto 2021 so sledeči:

po KPK 95,91 %, po BPK5 97,92 %, po celotnem dušiku 93,18 % in po celotnem fosforju 87,92 %, vsi spremljani parametri so bili skladni z okoljevarstvenim dovoljenjem.

ODPADNA VODA V RETEČAH, GORENJI VASI-RETEČE IN NA GODEŠIČU

Komunalna in padavinska odpadna voda, ki se v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas-Reteče odvaja v javno kanalizacijo (ID: 10891), se čisti na Čistilni napravi Reteče (krajše ČNR, ID: 1970), zmogljivosti 2.400 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava, z aerobno stabilizacijo blata, ki se zbira v zalogovniku, ter nato odvaža v obdelavo na CČN ŠKL.

Učinki čiščenja ČNR za leto 2021 so:

po KPK 97,58 %, po BPK5 99,13 % in po celotnem dušiku 69,80 %, vsi spremljani parametri so bili skladni z okoljevarstvenim dovoljenjem.

 

ODPADNA VODA V NASELJU SV. BARBARA

Komunalna odpadna voda, ki se v naselju Sv. Barbara (»SO Obršje«), v dolini Hrastnice, odvaja v kanalizacijo, se čisti na Mali komunalni čistilni napravi Hrastnica (krajše MKČNH, ID: 3633), zmogljivosti 100 PE, ki je mehansko–biološka čistilna naprava. Presežno blato, ki se zbira v zalogovniku, se odvaža v obdelavo na CČN ŠKL.

Učinki čiščenja MKČNH za leto 2021 so sledeči:

po KPK 96,32 % in po BPK5 98,80 %, čiščenja celotnega dušika in fosforja pa ta ČN ne zagotavlja, ker za to ni zgrajena. V 2023 je planirana priključitev tega naselja na javno kanalizacijo Škofja Loka.