Seznanitev z letnim poročilom o pitni vodi za leto 2021

Skupno poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Komunale Škofja Loka je pripravljeno z namenom seznanitve uporabnikov pitne vode iz Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša, glede spremljanja kvalitete pitne vode v letu 2021, skladno z navodili NIJZ.

V letu 2021 smo v sklopu notranjega nadzora kvalitete pitne vode odvzeli  193 vzorcev pitne vode iz JLV in JVRLL.

JAVNI VODOVOD ROVTE-LENART-LUŠA

oskrbuje s pitno vodo 164 prebivalcev v delih naselij Rovte, Sv. Lenart, Zgornja in Spodnja Luša.

Na različnih delih omrežja JVRLL je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 16 vzorcev pitne vode (13 za mikrobiološke in 3 za fizikalno-kemijske analize).

JAVNI LOŠKI VODOVOD

oskrbuje s pitno vodo nekaj več kot 19.000 prebivalcev v naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas-Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo Loko (delno), Na Logu (delno), Papirnica (delno), Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno), Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah (delno), Zminec (delno) in mesto Škofja Loka.

Na različnih delih omrežja JLV je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 177 vzorcev PV (126 za mikrobiološke in 51 za fizikalno-kemijske analize).

Celotno poročilo vam je na voljo na spodnji povezavi.

Skupno poročilo NLZOH in Komunale Škofja Loka za pitno vodo iz JLV in JVRLL v letu 2021

      

Dostopnost