Prvi zbiralnici za odpadno jedilno olje

Komunala Škofja Loka je danes postavila prvi dve zbiralnici za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

       

Uporabniki iz občine Škofja Loka lahko od sedaj naprej zbrano odpadno jedilno olje prelijete v rumena zbiralnika, ki se nahajata  ob trgovini Mercator v Frankovem naselju in pri Spar trgovini na Kidričevi.

Ob tem vas prosimo, da svojih zbirnih posod ne puščate ob zbiralniku, ampak jih odnesete domov.

Ste vedeli, da lahko 1 liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode?

Zakaj je potrebno odpadno jedilno olje zbirati ločeno?

  • Če odpadno jedilno olje zlivamo v odtoke, lahko s tem zamašimo odtočne cevi in vanje privabimo male glodavce.

S tem imamo težave tudi upravljavci javne kanalizacije. Zlivanje maščobe in olja v kanalizacijo namreč povzroča mastne obloge na kanalih in zmanjšuje njihovo pretočnost, maščoba se oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi in povzroča rast nitastih bakterij, ki motijo proces čiščenja.

  • Odpadno jedilno olje ne sme končati v greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah, saj plava na površini in s tem onemogoča vnos zraka do odplak.

Pomanjkanje kisika pa povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali male komunalne čistilne naprave.

  • Odpadno jedilno olje na kompostih ali travnatih površinah zaradi svoje visoke organske obremenitve popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov.

Sčasoma se spere v podzemlje do podtalnice, ki je pri nas glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

Odpadno olje se koristno predela

Odpadno jedilno olje je koristna surovina, ki se predela v biodizel. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja nastane 0,9 litra biodizla. Biodizel je ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja (ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

 

 

       

Dostopnost