Izvedli smo prvo praznjenje zabojnikov za papir na Godešiču

         

Konec novembra smo z ekoloških otokov na Godešiču umaknili zabojnike za papir in le-tega pričeli zbirati od vrat do vrat.

Prebivalcem naselja smo priskrbeli zabojnike in tako s 1. decembrom pričeli s poskusnim zbiranjem odpadnega papirja tudi v občini Škofja Loka.

Naselje Godešič je bilo izbrano zaradi visoke stopnje ozaveščenosti o doslednem ločevanju odpadkov.

Po včerajšnjem ogledu pripravljenih zabojnikov na prevzemnih mestih lahko potrdimo, da je bila poskusna akcija pri uporabnikih sprejeta odlično.

Veselimo se vseh količin zbranega odpadnega papirja in posledično manjše količine ostalih odpadkov.

 

 

 

 

Za pomoč pri ločevanju si lahko na spodnjih povezavah preberete, v kateri zabojnik sodi kateri odpadek.

       

Dostopnost