Pričetek poskusnega zbiranja papirja na Godešiču

Komunala Škofja Loka bo v sodelovanju z Občino Škofja Loka in Krajevno skupnostjo Godešič v mesecu decembru pričela izvajati poskusno zbiranje papirja »od vrat do vrat« na Godešiču.

 

Na Godešiču Komunala Škofja Loka zasleduje visoko stopnjo ozaveščenosti o pomenu ločevanja odpadkov in dosledno izvajanje le tega. Skladno s tem bomo vsem uporabnikom v prihodnjih dneh dostavili nov zabojnik z rdečim pokrovom.

Ob tem bomo določene ekološke otoke v Godešiču ukinili, na vseh preostalih ekoloških otokih pa se bo zabojnike za papir odstranilo.

 

S takšnim načinom zbiranja bo odpadni papir boljše in ustreznejše ločen in posledično tudi čistejši, z minimalno vsebnostjo nedovoljenih primesi.

Kaj vse sodi v zabojnik za papir?

 • časopisi,
 • revije,
 • knjige,
 • zvezki,
 • pisarniški papir,
 • škatle,
 • karton,
 • lepenka,
 • ovojni papir,
 • papirnate vrečke,
 • ostala papirna embalaža.

Uporabniki škatle pred oddajo v zabojnik / zvon ustrezno razstavite.

 

Takšno zbiranje se je v mesecu novembru pričelo v Dolenji vasi, v občini Železniki, kjer so bili ob prvem praznjenju zabojniki že lepo polni.

več o akciji v Dolenji vasi.

 

 

 

Da bo ločevanje odpadkov še lažje, vam je na voljo naš novi Abecednik odpadkov.

     

Dostopnost