Obrezovanje dreves in grmovnic ob ekoloških otokih

Komunala Škofja Loka obvešča vse uporabnike javnih površin, da bo Občina Škofja Loka v naslednjih dneh obrezovala drevje in grmovnice, ki so se zarasle preko ekoloških otokov v mestu Škofja Loka.

Občina Škofja Loka sledi pozivu Javnega podjetja Komunala Škofja Loka glede čiščenja dostopnih in dovoznih poti do prevzemnih mest, do zabojnikov z odpadki in tudi do ekoloških otokov. Drevje in grmovnice, ki rastejo v bližini poti in mest, kjer so postavljeni ekološki otoki, se je v preteklih letih razraslo in posledično ovira dostop, uporabo ter povzroča škodo na smetarskih vozilih.

V naslednjih dneh bo usposobljeni in pooblaščeni izvajalec na površinah, ki so v lasti Občine Škofja Loka, opravil ureditev in obrezovanje rastja in nato odvoz zelenega odreza.

Vse uporabnike javnih površin, ki se nahajajo v bližini ekoloških otokov, prosimo da v prihodnjih dneh ne parkirate avtomobilov ob zabojnikih in s tem izvajalcu omogočite učinkovito delo.

Istočasno naprošamo vse lastnike drevja, ki se nahajajo ob ekoloških otokih, oziroma ob smetarskih trasah, da poskrbite za obrez vejevja in grmovnic.

V zimskem času bo zaradi takšnih neurejenosti delo Komunali Škofja Loka oteženo zaradi nedostopnosti ekoloških otokov in smetarskih poti.

Že vnaprej hvala za vaše sodelovanje.

Dostopnost