Nov sistem zbiranja odpadkov v Hrastnici

Uporabnikom iz naselij Sv. Barbara, Sv. Andrej in Sv. Ožbolt se je v preteklih dneh postavilo nove ekološke otoke in prevzemna mesta.

Košare, ki so služile za zbiranje odpadne embalaže in ostalih odpadkov, se je se zamenjalo z zabojniki s ključavnico. Uporabniki pa ste po pošti prejeli ključe, s katerimi lahko oddajate tipizirane vreče Komunale Škofja Loka.

Komunala Škofja Loka bo s takim načinom opremljanja nadaljevala tudi po drugih lokacija v občini Škofja Loka.

 

 

Uporabnike, ki imate urejeno zbiranje odpadkov v individualnih zabojnikih naprošamo, da vreč odpadkov ne vozite na ekološke otoke, saj s tem otežujete oddajo odpadkov ostalih uporabnikom, katerim so ti ekološki otoki namenjeni.

Vse občane prosimo, da upoštevate navodila pri ločevanju odpadkov, saj le tako lahko odpadke ustrezno oddamo naprej na nadaljnjo predelavo.

Z ustreznim ločevanjem odpadkov varujemo našo naravo!
Dostopnost