Deratizacija objektov in površin

Z veseljem vam sporočamo, da smo v sklopu širjenja naših osnovnih dejavnosti, s strani Ministrstva za zdravje prejeli dovoljenje za izvajanje deratizacije.

Deratizacija je uničevanje škodljivih glodavcev, kot so miši in podgane.  Ko zmanjšamo število glodavcev, zmanjšamo tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni, ki jih ti glodavci prenašajo.

Glodavci povzročajo tudi veliko materialno škodo, saj z grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Nahajajo se na lokacijah, kjer se pojavljajo večje količine hrane. Deratizacijo se zato izvaja v naseljih, v kanalizacijskih sistemih , v živilsko predelovalni industriji, vrtcih, šolah, v proizvodnih objektih, živinorejskih objektih,…

Komunala Škofja Loka je na novo pričela samostojno izvajati deratizacijo na kanalizacijskem sistemu, ki ga upravljamo.

V primeru, da bi se tudi pri vas pojavljajo tovrstni glodavci, nam to sporočite na spodnje kontakte:

Opravilo deratizacije se na privatnih površinah zaračuna skladno s cenikom:

Hvala za vaše zaupanje.