Varnost smetarskih vozil in ostalih udeležencev v prometu

Jesen je pravi letni čas, da poskrbimo še za zadnje obrezovanje in posek dreves, živih mej ter grmovja, ki se nahajajo ob smetarskih trasah.

Komunala Škofja Loka namreč pri rednem odvozu odpadkov zasleduje, da je na nekaterih trasah vožnja zaradi zaraščenosti otežena.

 

 

Lastnike dreves, grmovnic in živih mej prosimo, da poskrbite, da bo profil transportne poti širok vsaj 3,5 m. Svetla višina transportne poti pa naj bo vsaj 3,60 m.

Z rednim obrezovanjem dreves, grmovnic in živih mej boste lastniki:

  • omogočili neoviran dostop do vaših prevzemnih mest,
  • preprečili škodo ali nesrečo zaradi nepreglednosti,
  • zagotovili varnost vsem udeležencem v prometu.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje.

 

 

Dostopnost