Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Komunala Škofja Loka obvešča vsa gospodinjstva v občini Škofja Loka, da se bo med 11. in 16. oktobrom izvajalo Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

datum

ura

lokacija
11.10.2021

12.00 – 13.30

Hrastnica – pri odcepu za Sveti Andrej

14.00 – 16.00

Godešič – pri trgovini

16.30 – 18.00

Reteče – pri železniškem prehodu
12.10.2021

12.00 – 13.30

Novi svet – pri garažah

14.00 – 15.30

Praprotno – parkirišče Pr Birt

16.00 – 18.00

Ševlje – pri odcepu za Ševlje zahod
13.10.2021

12.00 – 13.30

Log v Poljanski dolini – pri trgovini

14.00 – 15.30

Zminec – pri zadružnem domu

16.00 – 18.00

Pod Plevno – sredi novega naselja
14.10.2021

12.00 – 13.30

Mestni trg

14.00 – 15.30

Frankovo naselje – parkirišče pri Mercatorju, Frankovo naselje 56

16.00 – 18.00

Frankovo naselje zahodni del – parkirišče pri telefonski centrali
15.10.2021

12.00 – 13.30

Sveti Duh – parkirišče pri cerkvi

14.00 – 16.00

Puštal – parkirišče pri mostu

16.30 – 18.00

Stara Loka – parkirišče pri mrliški vežici
16.10.2021

8.00 – 9.00

Vincarje – vogal parkirišča UNITECH

9.15 – 11.15

Partizanska cesta – parkirišče vojašnica

11.30 – 14.00

Podlubnik – parkirišče pri Mercatorju
Med nevarne odpadke spadajo vsi odpadki, ki imajo katero izmed oznak:

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena samo gospodinjstvom.
Dostopnost