Poskusno zbiranje zelenega odreza

 Komunala Škofja Loka organizira poskusno zbiranje zelenega odreza.

Zbiranje se bo izvajalo vsak četrtek v mesecu oktobru pri predhodno prijavljenih gospodinjstvih, ki so vključena v redni odvoz odpadkov v Občini Škofja Loka.

 

Odvoz zelenega odreza je za vsa prijavljena gospodinjstva brezplačen.

Med zeleni odrez spadajo:
  • trava, plevel in neuporabni deli rastlin iz vrta;
  • odcvetele rože;
  • lesni sekanci, slama, seno;
  • suho listje, veje, lubje in iglice iz mehkega lesa…

Na poskusno zbiranje zelenega odreza se lahko prijavite:

 

 

 

  • osebno na sedežu Komunale Škofja Loka.

Na izbrani termin, do 7. ure zjutraj, ob smetarsko traso pripravite do največ 2 m3 zelenega odreza.

Vabljeni, da se poskusnega zbiranja zelenega odreza udeležite in nekaj za okolje naredite.

Več informacij lahko dobite: