Hrana svoje mesto najde v Škofji Loki

Na Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani Ekologi brez meja v sodelovanju z Lidlom Slovenija začenjajo aktivnosti za celostno preprečevanje in zmanjševanje količin zavržene hrane na ravni lokalnih skupnosti.

Za sodelovanje v pilotnem projektu Hrana svoje mesto najde je bila izbrana občina Škofja Loka.

 

 

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja: »Na poti proti zero waste inciativi smo v Škofji Loki veseli, da lahko v sklopu tega projekta posvetimo posebno pozornost zavrženi hrani, ki od nas ne zahteva globokih prilagajanj – le našo odločitev in nekaj sprememb obnašanja – hitro lahko naredimo razliko, ki je pomembna.«

Skupaj z občino Škofja Loka v projekt, kot pomembni člen vstopa tudi Komunala Škofja Loka.

V okviru projekta bomo iskali možnosti za zmanjšanje zavržkov hrane znotraj treh ciljnih skupin: javni sektor, gospodarski subjekti in gospodinjstva.

Projekt bo trajal do Slovenskega dneva brez zavržene hrane, ki smo ga na pobudo Lidl Slovenija prvič obeležili 24. aprila letos.

Tina Cipot, vodja področja korporativnega komuniciranja v Lidl Slovenija: »V Lidlu Slovenija se zavedamo, da je zavržena hrana večplastni izziv, s katerim se moramo sistemsko soočiti na vseh ravneh – tako proizvajalci, kot tudi trgovci in na koncu kupci. S pilotnim projektom »Hrana svoje mesto najde« v Škofji Loki ustvarjamo poligon za lokalno okolje, da najprej razišče svoje potenciale na tem področju, nato pa tudi vpelje potrebne rešitve. Že sedaj se veselimo spodbudnih rezultatov.«

Na podlagi projekta se bo tudi izdatno ozaveščalo naše občane o odpadni hrani.

Kot že rečeno se veselimo sodelovanja z Občino Škofja Loka, Lidl Slovenija in Ekologi brez meja.

Dostopnost