Izvajanje deratizacije na javni kanalizaciji

Komunala Škofja Loka v tem tednu izvaja redno jesensko deratizacijo javne kanalizacije in njenih pripadajočih objektov.

Vse uporabnike, ki ste priključeni na javno kanalizacijo prosimo, da še naprej upoštevate navodila, kaj v kanalizacijo sodi in kaj ne.

Samo ob upoštevanju navodil, bo naša deratizacija lahko uspešna.

Hvala za vaše sodelovanje.