Javno naročilo za dobavo komunalnega vozila

Komunala Škofja Loka je objavila javno naročilo:

Rok za oddajo ponudbe je 4. 10. 2021  do 13. ure.

Dostopnost