Javni naročili za odpadno blato in biološke odpadke

Komunala Škofja Loka vas obvešča, da smo na portalu Javnih naročil objavili sledeči javni naročili:

Rok za oddajo ponudbe je 28. 9. 2021 do 12. ure.

Rok za oddajo ponudbe je 27. 9. 2021  do 12. ure.

Dostopnost