Zbiranje steklene embalaže

V Občinah Škofja Loka in železniki se v zelenih zabojnikih in zvonovih na ekoloških otokih zbira steklena embalaža.

Ločeno zbrano embalažno steklo vračamo industriji v ponovno uporabo za iste ali podobne namene oziroma za proizvodnjo novih steklenih izdelkov.

Steklena embalaža mora biti pred odlaganjem v zabojnike prazna in splaknjena s čisto vodo.

Več o ločevanju odpadkov:

Dostopnost