Mišja mrzlica

Mišja mrzlica se širi z vdihavanjem iztrebkov glodavcev.

Zaradi narave dela smo mišjim iztrebkom največkrat izpostavljeni ob sledečih aktivnostih in na sledečih lokacijah:

 • Delo na kmetiji,
 • Delo na vrtu,
 • Gradbena dela na prostem,
 • Taborjenje,
 • Kopanje na divjih in naravnih kopališčih,
 • Športne dejavnosti v naravi,
 • Delo v skladiščih.

 

Mišja mrzlica se ne širi med ljudmi.

Mišja mrzlica se povečini pojavlja med prebivalci na podeželju – zaradi opravil v naravi, gozdarjenja in spravila sena. Pri tem je ključnega pomena zaščitna oprema – zaščitne maske pri delu, kjer se dviga prah in higiena rok.

Pri preprečevanju širjenja virusa lahko največ naredimo uporabniki sami.

zaščitna oprema – zaščitne maske pri delu, kjer se dviga prah in higiena rok

Navodila za ukrepanje so podana spodaj:

V domačem okolju:

 • Glodavcem naj se onemogoči dostop v hiše in kleti,
 • Onemogočanje dostopa glodavcem do hrane (namenjene ljudem, živalim), prav tako naj se onemogoči dostop do odpadne hrane,
 • Pri čiščenju podstrešji, kleti in skladiščnih prostorov naj se delo izvaja po postopku:
  • OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH ROKAVIC IN MASKE
  • Prezračimo prostor za vsaj 30 minut (odpremo vsa okna in vrata, med prezračevanjem se odstranimo iz prostora)
  • Pripravimo raztopino klorovega razkužila (obvezna uporaba zaščitnih rokavic): 1 enota Varikine + 10 enot vode. Če uporabimo že pripravljeno razkužilo, upoštevamo navodila proizvajalca.
  • Površine, kjer so iztrebki ali mrtvi glodavci razkužimo s pripravljenim razkužilom (obvezna uporaba zaščitnih rokavic in maske). Razkužilo pustimo delovati vsaj 5 minut.
  • Razkužene iztrebke in glodavce odstranimo v vrečko, ki jo nato tesno zapremo (obvezna uporaba zaščitnih rokavic in maske).
  • Po razkuževanju je potrebno prostor in površine MOKRO očistiti. Prostorov se ne pometa, saj se z dvigovanjem prahu širi virus mišje mrzlice.
  • Po končanem čiščenju rokavice in masko odstranimo v zabojnik za ostale odpadke.
  • Roke si temeljito operemo z vodo in milom.

V primeru najdbe glodavcev v večstanovanjskih objektih obvestimo upravnika.

Bivanje v naravi:

 • Zaščitimo hrano pred glodavci,
 • Hrane ne puščamo na tleh,
 • Ne pijemo vode iz izvirov ali tolmunov,
 • Ne poležavamo na golih tleh,
 • Skrbimo za higieno rok.

 

 

 

Pri opravljanju dela v naravi

 • Osebnih stvari ne puščamo nezaščitene na tleh,
 • Ne počivamo in posedamo na golih tleh,
 • Pri delu, kjer se praši – spravilo sena,… uporabljamo zaščitno masko,
 • Ne pijemo vode iz izvirov in tolmunov,
 • Skrbimo za higieno rok, predvsem pred hranjenjem.

 

 

V primeru najdbe večjega števila glodavcev v prostorih, kjer se nahajajo rejne živali obvestimo pristojnega veterinarja.

Vse uporabnike prosimo, da ste pri vsakdanjih opravilih previdni in pazite na svoje zdravje!

 

Več informacij vam je na voljo: NIJZ

Dostopnost