Vodni kamen v naši vodovodni napeljavi in v vlažilcih zraka

Vodni kamen ali “kotlovec” je posledica TRDOTE VODE.

Izraz trdota vode pomeni vsebnost kalcijevih in magnezijevih soli, raztopljenih v vodi.

Običajni izraz trdota vode se nanaša na celokupno (skupno, totalno) trdoto vode, ki pomeni vsoto kalcijeve in magnezijeve trdote (glede na vrsto kationa) ali pa vsoto karbonatne in nekarbonatne trdote (glede na vrsto aniona).

Karbonatna trdota pomeni vsebnost hidrogen karbonata v vodi.

Pri segrevanju se hidrogen karbonati zemeljsko alkalijskih kovin pretvorijo v netopne karbonate, pri tem izhaja CO2.

Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v cevi, parne kotle, bobne pralnega stroja ipd. in ovira prenos toplote (večja poraba energije). Trda voda zmanjšuje tudi moč pralnih sredstev.

Nekarbonatna (stalna, permanentna) trdota predstavlja soli zemeljsko alkalijskih kovin

z drugimi anioni (soli kalcija in magnezija z drugimi negativno nabitimi ioni), ki se nahajajo v vodi (klorid, sulfat, nitrat, hidrogen fosfat, silikat). Te soli so topne tudi pri višji temperaturi.

Voda vsebuje tudi druge večvalentne katione – večkrat pozitivno nabite ione (Stroncij: Sr2+, Barij: Ba2+), vendar jih je manj in jih zato v tej definiciji zanemarimo.

Trdoto vode po dogovoru podajamo v nemških trdotnih stopinjah (od, odH, oN ), in sicer tako, da voda s trdoto ene nemške trdotne stopinje po definiciji vsebuje 1 mg raztopljenega CaO v 100 ml (ali 10 mg v 1 l) oz. enako množino karbonata ali magnezijeve soli.

Razdelitev vod glede na trdoto:

  • pod 4 zelo mehka (destilirana),
  • voda 4-6 mehka voda (deževnica),
  • 8-18 srednje trda voda (vodovodna),
  • 18-30 trda voda,
  • nad 30 zelo trda voda.

Voda iz Javnega loškega vodovoda je srednje trda, kar pomeni od 8 do 12 nemških stopinj (°dH), odvisno od tega, kateri vir pitne vode ali več virov pitne vode je vključenih na posameznem delu omrežja. Voda iz Javnega vodovoda Rovte Lenart Luša pa 10 nemških stopinj (°dH).

Podatek uporabniki običajno potrebujete pri nastavitvi raznih gospodinjskih aparatov.