Certifikat voda iz pipe

Komunala Škofja Loka in Občina Škofja Loka bosta v četrtek 13. maja 2021 prejeli certifikat »Voda iz pipe«, ki ga izdaja Zbornica komunalnega gospodarstva.

Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor. S tem bomo izvedli pomemben korak k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa, ohranjanju naravnih virov in izvajanju ukrepov za spodbujanje zdravja zaposlenih, poslovnih partnerjev in drugih, s katerimi sodelujemo.

Komunala Škofja Loka kot upravljavec Javnega loškega vodovoda in Javnega vodovoda Rovte Lenart Luša skrbi za kvaliteto pitne vode za skoraj 20.000 uporabnikov v občini Škofja Loka. Zaradi tako pomembne naloge je pridobitev tovrstnega certifikata še večjega pomena.

 

 

Pridobitev certifikata »Voda iz pipe« je prvi korak na poti zmanjšanja nastajanja odpadkov.

Vode v plastenkah ne ponujamo več. Strežemo vodo v steklenih vrčih, s tem želimo sporočati vsem, s katerimi sodelujemo in jih srečujemo pri svojem poslovanju ter vsem svojim odjemalcem, da je varovanje okolja in zdravja vrednota in način življenja.

S pitjem vode iz pipe varujemo tudi naše okolje, saj vanj spustimo manj plastike.

Na zdravje!

Dostopnost