Akcija zbiranja kosovnih odpadkov v občini Železniki

Komunala Škofja Loka bo z 18. majem pričela z akcijo zbiranja Kosovnih odpadkov v občini Železniki.

 

Akcijo se bo izvajalo po sledečem razporedu:

 

Dan v tednu in datum

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV

torek, 18. maja 2021

Del Selc ob cesti v Topolje, Topolje, Zabrekve, Lajše, Dražgoše, Rudno, Prtovč in Podlonk

sreda, 19. maja 2021

Selca in Studeno

torek, 25. maja 2021

Smoleva od mostu gor, Ojstri vrh, Martinj vrh, Kališe, del Selc ob cesti v Kališe, Golica in Dolenja vas

sreda, 26. maja 2021

Železniki – vse ulice

četrtek, 27. maja 2021

Sorica, Danje, Petrovo Brdo, Podporezen, Ravne, Torka, Zabrdo, Zali Log, Potok, Davča, Zala in Osojnik

sreda, 26. maja 2021

Večstanovanjski objekti Železniki in stanovanjski objekti, ki so vključeni v odvoz embalaže in ostanka odpadkov 52x-letno (26x + 26x-letno)

Med kosovne odpadke bela tehnika, sanitarna oprema, pohištvo in stanovanjska oprema.

Vse prebivalce prosimo, da kosovne odpadke pripravite na ista prevzemna mesta, kot odpadno embalažo, oziroma ostale odpadke, najkasneje do 6. ure zjutraj.

Hkrati vas obveščamo tudi, da se bo Akcijo nevarnih odpadkov za vsa gospodinjstva v občini Železniki izvajalo med 24. in 26. majem.
Dostopnost