Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje MKČN na območju občine Škofja Loka za leto 2021

Občina Škofja Loka je objavila javni razpis, katerega predmet je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine Škofja Loka, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

Celotni razpis in pripadajoča vloga sta na voljo na spletni strani občine Škofja Loka.

Rok za prijavo na razpis je do 5. 10. 2021.

Dostopnost