Zero Waste – Na poti do družbe brez odpadkov

Komunala Škofja Loka vam sporoča, da smo se skupaj z Razvojno agencijo Sora d.o.o., Občino Škofja Loka in Občino Železnik vključili v projekt Zero Waste.

Zero waste = Ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

Zavedamo se, da so odpadki postali naš vsakdan, s katerimi se srečujemo praktično na vsakem koraku. Prav zato smo s sodelujočimi z veseljem pristopili k akciji Zero Waste, katere cilj je:

  • Spodbujati prebivalce, da načrtujemo in aktivno sodelujemo pri snovanju sistemov upravljanja z viri, ki se usmerjajo k zmanjševanju nastajanja odpadkov,
  • Zasnovati dobro podprte, trajne in javne izobraževalne akcije, ki spodbujajo sodelovanje javnosti.
  • Izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, odločevalcev in državljanov za spremembo vzorcev ter za postopno opuščanje odpadkov.
V maju 2021 bo sledila Delavnica o ukrepih, na katero se lahko prijavite na tej povezavi.

Veselimo se nadaljnjih aktivnosti, ki se bodo izvaja v sklopu delavnic, ki jih vodijo Ekologi brez meja.

Dostopnost