Higienski pripomočki NE sodijo v kanalizacijo!

V zadnjem času opažamo porast pojava ovitkov higienski vložkov v javni kanalizaciji, ki se zaključuje s čistilno napravo.

OVITKI HIGIENSKIH VLOŽKOV SPADAJO V ZABOJNIK ZA ODPADNO EMBALAŽO (ZABOJNIK Z RUMENIM POKROVOM).

UPORABLJENE PLENICE, HIGIENSKI VLOŽKI in TAMPONI ter VATIRANE PALČKE, pa sodijo med OSTALE ODPADKE – v črn zabojnik.

Z ustreznim ločevanjem tovrstnih odpadkov bo tudi naša kanalizacija dalj časa služila svojemu namenu.

Hvala, ker vam ni vseeno.

 

Dostopnost