Ker mi ni vseeno, pospravim nasmeteno!

Na sprehodu v naravi se vse pogosteje srečujemo z nepravilno odloženimi odpadki. Žal nekateri povzročitelji odpadke še vedno odlagajo na črna odlagališča in s tem uničujejo naravo.

Komunala Škofja Loka se zaveda problematike divjih odlagališč in neustreznega ravnanja z odpadki. Kljub nameščanju zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov na praktično vsakem koraku, vse prevelik del odpadkov konča v naravi. Prepogosto ob cestah, potokih in na zelenicah opazimo prazne pločevinke.

 

Ker smo na strani narave, smo zaposleni na Komunali Škofja Loka, sklenili da se prostovoljno udeležimo  akcije Očistimo Loko in skupaj z vami v soboto 20. 3. 2021 očistimo onesnažene predele Škofje Loke.
Verjamemo, da bomo s tem pokazali onesnaževalcem, da nam ni vseeno in naj ne bo vseeno tudi njim.

Poleg organizirane akcije pa se po Škofji Loki aktivno čisti okolico že kar nekaj časa.

Ste že slišali za skupino prostovoljcev v Škofji Loki, ki čisti okolico Škofje Loke?

Pobudnica skupine Zala nam je po telefonu zaupala, da je njihov cilj odpadke pospraviti na ustrezno mesto, ne le fotografirati in objaviti na omrežja.

Tako je nastala ideja o ustanovitvi skupine KER MI NI VSEENO, POSPRAVIM NASMETENO.

Skupina v pomladnih in jesenskih mesecih organizira akcije, katerim se lahko pridružimo vsi.

O predvidenih akcijah redno obveščajo na njihovem facebook profilu Ker mi ni vseeno, pospravim nasmeteno. Pridno objavljajo slike s terena, na katerih je prikazano stanje prej / potem.

 

 

 

 

Komunala Škofja Loka se je zavezala, da bo skupini Ker mi ni vseeno, pospravim nasmeteno podarjala vreče za zbiranje odpadkov ter izvajala odvoz odpadkov iz določenih lokacij do zbirnega centra Draga tudi v prihodnje. Prvo tako akcijo smo podprli že 6. 3. 2021.

Skupini Ker mi ni vseeno, pospravim nasmeteno se zahvaljujemo, ker vidite resnično problematiko današnje družbe in aktivno ukrepate ter v to vključujete tudi naše najmlajše člane.

Hvala tudi Zali za posredovane slike s terena.