15. marec: Svetovni dan pravic potrošnikov

Tema letošnjega svetovnega dneva pravic potrošnikov je reševanje onesnaževanja s plastiko.

V občinah Škofja Loka in Železniki se količina zbrane odpadne embalaže skozi leta dviga. v letu 2020 smo zbrali 1.367.000 kg pravilno ločene odpadne embalaže.

Količine proizvedene odpadne embalaže po gospodinjstvih v obeh občinah, kjer Komunala Škofja Loka izvaja svojo dejavnost, ni mogoče določiti, saj del odpadne embalaže zaradi neustreznega ločevanja odpadkov konča v zabojnikih z ostalimi odpadki.

 

Slovensko gospodinjstvo je v letu 2018 proizvedlo 146 KILOGRAMOV odpadne embalaže.

 

MED ODPADNO EMBALAŽO NE SPADA:

  • embalaža z vsebino ali močno onesnažena embalaža,
  • nagrobne sveče,
  • plenice,
  • kosovni plastični predmeti (plastične igrače, plastični stoli…),
  • odpadna električna in elektronska oprema,
  • onesnažen pribor za piknik,
  • nevarni odpadki.

Neustrezno ločeno odpadna embalaža lahko konča tudi na odlagališčih ali gre na sežig.

Vse potrošnike tako vabimo, da skupaj z nami z današnjim dnem poskusite zmanjšati nastanek plastike v vašem gospodinjstvu. Najboljši odpadek je namreč tisti, ki sploh ne nastane.

 

 

 

Dostopnost