Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2020

Komunala Škofja Loka je v današnji Ločanki objavila Poročilo o kvaliteti pitne vode v letu 2020.

V poročilu lahko najdete podatke o kvaliteti pitne vode iz Javnega loškega vodovoda (JLV) in iz Javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša (JVRLL).

Poročilo vam je na voljo na tej povezavi.

 

Monitoring pitne vode v RS v letu 2020

Vsi vzorci, odvzeti iz JLV in JVRLL, na pipah uporabnikov v različnih mesecih leta so bili skladni s predpisom za PV.

NLZOH ocenjuje, da je bila oskrba s pitno vodo iz JLV in JVRLL v letu 2020 varna.

 

 

 

 

Kakovost pitne vode (PV) iz omrežja Javnega loškega vodovoda (JLV) v letu 2020

Na različnih delih omrežja JLV je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 193 vzorcev pitne vode (137 za mikrobiološke in 56 za fizikalno-kemijske analize).

Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav je bil en(1) vzorec neskladen s pravilnikom. V vzorcu PV, odvzetem dne 9. 6. 2020 iz omrežja Trebija (tranzitni cevovod Trebija-Škofja Loka), merno mesto
Poljane, so bile najdene bakterije Clostridium perfringens (<4CFU/100 ml) same, brez prisotnosti fekalnih mikroorganizmov.

Prisotnost omenjenih bakterij v PV neposredno ne ogroža zdravja ljudi.

Spore Clostridium perfringensa so indikatorji prisotnosti parazitov v vodi, zato je bilo na tej lokaciji izvedeno ponovno vzorčenje PV na prisotnost enterokokov, klostridijev in enteroparazitov. Glede na obseg preiskav je bil vzorec skladen z upoštevanimi kriteriji in PV zdravstveno ustrezna. Vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize so bili skladni s Pravilnikom in PV zdravstveno ustrezna.

 

 

Kakovost pitne vode (PV) iz omrežja JVRLL v letu 2020

Na različnih delih omrežja JVRLL je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 16 vzorcev pitne vode (13 za mikrobiološke in 3 za fizikalno-kemijske analize).

Vsi odvzeti vzorci pa so bili skladni s pravilnikom o PV in PV zdravstveno ustrezna.