Odvajanje in čiščenje odpadne vode v letu 2020

Komunala Škofja Loka je v 3. izdaji letošnje Ločanke izdala Poročilo o odvajanju in čiščenju odpadne vode v letu 2020.

V poročilu lahko najdete podatke o učinkih čiščenja odpadne vode na Centralni čistilni napravi Škofja Loka in na Čistilni napravi Reteče.

Poročilo je na voljo na povezavi.

 

Učinki čiščenja CČN ŠKL za leto 2020:

  • po KPK 97,36 %
  • po BPK5 99,19 %
  • po celotnem dušiku 92,77 %
  • po celotnem fosforju 91,39 %

vsi spremljani parametri pa so bili skladni z OVD.

Učinki čiščenja ČNR za leto 2020:

  • po KPK 98,27 %
  • po BPK5 99,42 %
  • po celotnem dušiku 72,81 %

vsi spremljani parametri pa so bili skladni z OVD.

 

Kaj sodi v kanalizacijo in, še bolj pomembno, kaj NE sodi v kanalizacijo si lahko preberete tudi v pretekli objavi Komunale Škofja Loka. Povezava do objave.