3. marec: Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

World Wildlife Day

Letošnji svetovni dan je v znamenju teme:

»Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«.

Poudarek je na osrednji vlogi gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov za preživetje sto milijonov ljudi po vsem svetu, zlasti avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko povezane z gozdnatimi in gozdnimi območji. To je tudi v skladu s cilji združenih narodov za trajnostni razvoj ter njihovimi obsežnimi zavezami k zmanjševanju revščine, zagotavljanju trajnostne rabe virov in ohranjanju zemlje. Gre za spodbujanje modelov in praks upravljanja z gozdovi za njihovo dolgoročno ohranjanje, ohranjanje habitatov za prostoživeče živalske vrste in rastlinstvo ter na splošno celoten ekosistem, ki nas vzdržuje pri življenju.

 

 

V Sloveniji gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov celotnega površja.

Od tega jih je skoraj polovica vključenih v območja Nature 2000. Gozdovi predstavljajo kar 70 % površine območij Natura 2000, zato je učinkovito upravljanje Nature 2000 v gozdnem prostoru izjemnega pomena, tako za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, kot njihovih habitatov in habitatnih tipov.

V gozdovih najdemo 48 vrst (43 živalske vrste in 5 rastlinskih vrst) in 11 habitatnih tipov Nature 2000.

Divja odlagališča v naših gozdovih

V gozdovih pa so nekateri ljudje našli tudi prostor za odpadke. Komunala Škofja Loka vsem občanom občine Škofja Loka in občine Železniki nudi brezplačno oddajo kosovnih odpadkov v zbirnih centrih Draga in Studeno. Hkrati imajo občani občine Škofja Loka možnost koriščenja dopisnic, s katerimi jim Komunala Škofja Loka pobere vnaprej pripravljene kosovne odpadke. V Občini Železniki pa se organizira akcijo zbiranja kosovnih odpadkov.

Poleg kosovnih odpadkov se letno organizira tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov o kateri bomo vse uporabnike še obvestili.

Žal kljub možnosti brezplačne oddaje kosovnih odpadkov v naših zbirnih centrih in vseh organiziranih akcijah, vse prepogosto v naravi srečujemo divja odlagališča.

Da bi divja odlagališča dokončno in čim prej izgubila svoje mesto v naravi, vas Komunala Škofja Loka vabi, da se skupaj z nami udeležite ČISTILNE AKCIJE, ki bo potekala 20. 3. 2021.

Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi živalim in rastlinam vrnemo njihov dom v prvotno obliko.