V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir

Zaradi vse večjega pojava organskih odpadkov v kanalizacijskemu sistemu vam predstavljamo letake, ki jih je v sodelovanju s komunalnimi podjetji sestavila Gospodarska zbornica Slovenije.

Vabimo vas, da si v nadaljevanju preberete navodila in se jih poskušate držati ob vsakdanji uporabi sanitarij.

Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

 

 

 

V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.
Pri pravilnem odlaganju odpadkov v straniščno školjko lahko preprečimo  pojav glodavcev – podgan in zamašitev kanalizacijskih cevi ter s tem povezane težave.

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir

in kot taki ne sodijo v straniščno školjko.

Zakaj so problematični?

V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take.

Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo
zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema.
Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatnega vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah.

Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter  tveganje za zdravje ljudi in živali.

Dostopnost