NUJNO SPIRANJE HVO

Posledica sproščanja ukrepov je ponovna uporaba pitne vode v objektih, ki so bili dlje časa zaprti, zato je nujno, da se vodovodno omrežje teh objektov res dobro spere.

Spiranje omrežja pomeni večjo porabo vode, kar je v nasprotju s sodobnimi trendi, ki narekujejo varčevanje z vodo, a je v tem primeru skrb za zdravje pomembnejša od varčevanja, saj je lahko pitna voda, ki zastaja v hišnem vodovodnem omrežju zdravstveno neustrezna in neprimerna za pitje, v kolikor ne poskrbite za ustrezno stanje hišnega vodovodnega omrežja (HVO).

Več si lahko preberete v dokumentu NIJZ.

Tudi sicer je, po vsakokratni odsotnosti, ko nihče v objektu ne uporablja pitne vode ali pa je bila poraba vode bistveno zmanjšana, zaradi česar je pitna voda zastajala, treba hišno vodovodno omrežje (HVO) dobro sprati.

Dostopnost