Kaj ne sodi v kanalizacijo?

Za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema v občini Škofja Loka skrbi Komunala Škofja Loka.

Velikokrat na sistemu prihaja do okvar, zamašitev, oziroma neustreznega delovanja zaradi odpadkov, predmetov, ki v kanalizacijo ne sodijo.

Odpadek

Kam uporabniki ta odpadek lahko odvržemo?

ODPADNA OLJA IN NAFTNI DERIVATI, saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.

Zbirni center Draga

GRADBENI ODPADKI, kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zamašijo kanalizacijske cevi.

Zbirni center Draga

BARVE, TOPILA, DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA, kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve   delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih.

Zbirni center Draga

ali

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

TRDNI ODPADKI, kot so nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe.

Zbirni center Draga

ORGANSKI ODPADKI, kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.

Biološki odpadki

ali

kompost

RAZLIČNI ORGANSKI ODPADKI, deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.

Veterinarsko higienska služba

Zaradi organskih odpadkov, ki se pojavljajo v kanalizacijskemu sistemu, se ustvarijo idealni pogoji za zadrževanje in razmnoževanje glodavcev, kot so podgane.

Glodavci so nevarni, ker prenašajo povzročitelje različnih nalezljivih bolezni in ker povzročajo ogromno gospodarsko škodo. Podgane uničujejo in kontaminirajo hrano, poškodujejo zgradbe, električne kable, plinsko in drugo napeljavo.

Glodavci prenašajo številne zunanje parazite (pršice, bolhe, klope in uši). Podganja bolha prenaša bakterijo, ki pri človeku povzroči kugo, bolhe in uši pa prenašajo bakterijo, ki povzroča tifus.

Komunala Škofja Loka na območju kanalizacijskih sistemov, ki jih ima v upravljanju redno izvaja deratizacijo – uničevanje škodljivih glodavcev.

Ker pa se glodavci razmnožujejo hitreje, kot jih uspemo iztrebiti naprošamo vas, uporabnike, da res upoštevate pravilo, da se organskih in ostalih zgoraj naštetih odpadkov v kanalizacijo ne meče.

Dostopnost