Kam z odpadnim jedilnim oljem, ki ostane od cvrtja krofov?

Vsako leto v času pusta zadiši po krofih in tako je tudi letos duh teh sladic že skoraj v vsakem domu. V sredo, ko je pustni čas mimo in vse krofe pojemo pa nam ostane še kako nadležen in NEVAREN odpadek. Ta odpadek je odpadno jedilno olje.

Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati med ostale odpadke, v kanalizacijo, greznice ali v površinske vode. Prav tako se ne sme odlagati med biološke odpadke ali na kompostnike.

Zlivanje maščob in olj v kanalizacijo povzroča mastne obloge na kanalih, zmanjšuje pretočnost kanalov, maščoba se oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi in povzroča rast nitastih bakterij, ki motijo proces čiščenja. Če odpadno olje konča v greznici ali mali komunalni čistilni napravi (MKČN) se izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali MKČN.

Polivanje olja po kompostih ali travnatih površinah zaradi visoke organske obremenitve popolnoma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma se spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša.

1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode!

Oddaja v Zbirni center ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da gospodinjstva odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. Komunala Škofja Loka vsem občanom Občine Škofja Loka omogoča brezplačno oddajo odpadnega jedilnega olja v Zbirnem centru Draga. Občanom občine Železniki pa v Zbirnem centru Studeno.

Hkrati se v občini Škofja Loka za vse občane organizira dvakrat letno zbiranje nevarnih odpadkov. V Občini Železniki pa enkrat letno. Prva akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v mesecu maju. O točnih terminih in lokacijah pa vas bomo še obvestili.

Po pustu, v sredo, ohlajeno olje odlijemo v steklenico in oddamo v zbirnem centru, oziroma ga skladiščimo do Akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

Hvala, ker nam pomagate ohranjati naravo.