Obvestilo o spremembi obračuna storitev zbiranja odpadkov

Za storitve zbiranja odpadkov, opravljene od 1. januarja 2021 dalje, je obračun komunalnih storitev skladen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) (v nadaljevanju Uredba MEDO).

Stroški storitve zbiranja odpadkov so od 1. januarja 2021 odvisni izključno od volumna opreme za zbiranje odpadkov (izjema so gospodinjstva: dvakrat večja velikost zabojnika za zbiranje odpadne embalaže ne vpliva na mesečni strošek individualnega uporabnika).

Minimalna velikost opreme za zbiranje odpadkov je določena s predpisi glede na število uporabnikov.Uporabniki boste lahko imeli zaradi navedene spremembe, za zbiranje odpadkov, mesečni strošek višji, enak ali pa nižji od dosedanjega.

Ob tem uporabnike naprošamo, da preverite, če je oprema za zbiranje odpadkov skladna z dejanskimi potrebami, če so se vaše potrebe v zadnjem času kaj spremenile ali če lahko sami še kaj naredite pri kvaliteti pravilnega ločevanja odpadkov, oziroma če lahko kaj naredite pri zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov (»najboljši je tisti odpadek, ki ga nismo povzročili).

Za več informacij smo vam na voljo na kontaktih.