Soglasje za direktno bremenitev (trajnik)

Na tej povezavi, vam je na voljo soglasje za direktno bremenitev (trajnik), s katerim pooblaščate Komunalo Škofja Loka d. o. o., za plačilo komunalnih storitev in obremenitev vašega računa. Obremenitev se izvaja 18. dan v mesecu.

Izpolnjen in podpisan obrazec nam čim prej vrnite:
  • po pošti,
  • v sprejemno pisarno Komunale Škofja Loka d. o. o. , Kidričeva cesta 43 a, vsak delovni dan od 7. do 15. ure ali
  • v PDF obliki na e-mail info@komunalaskofjaloka.si

Istočasno vam predlagamo, da naredite korak v smeri varovanja našega okolja in na priloženem obrazcu označite prejemanje računa po e-pošti (če ga še nimate), ki bo nadomestil klasični papirnati račun.

Dostopnost