Poslovanje v času epidemije COVID-19 in ukrepi v času epidemije

V Javnem podjetju Komunala Škofja Loka d. o. o. redno spremljamo razmere povezane z novim virusom COVID-19. Omejitve, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije, priporočila NIJZ ter navodila ministrstva, dosledno upoštevamo in sicer vse s ciljem čim večje zaščite zaposlenih, uporabnikov in ostalih občanov.

UPRAVNA STAVBA – POSLOVNI PROSTORI KOMUNALE ŠKOFJA LOKA

Vstop v stavbo je omejen, izključno samo po predhodnem dogovoru in v nujnih primerih.

Na voljo smo na:

  • telefonski številki: 04 50 23 500 (vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure),
  • elektronski pošti: info@komunalaskofjaloka.si,
  • navadni pošti: Komunala Škofja Loka d. o. o., Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka
  • poštni nabiralnik: lociran pri kovinskih drsnih vratih pred upravno stavbo (Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka),
  • portalu za oddajo stanja števca (https://www.komunala.info/),
  • spletni strani Komunale Škofja Loka.
Naprošamo vas, da v čim večji meri uporabljate elektronske poti za poslovanje s podjetjem. Za informacije uporabite zgoraj navedene komunikacijske kanale.

BLAGAJNA

Blagajna obratuje pod strogimi varnostnimi ukrepi, ki so sledeči:

  • obvezno razkuževanje rok,
  • obvezna uporaba maske,
  • samo po ena oseba v prostoru pred blagajno,
  • upoštevanje varnostne razdalje med čakanjem na vrsto.

ZBIRNI CENTER DRAGA IN ZBIRNI CENTER STUDENO

Zbirna centra obratujeta po običajnem urniku – objavljen na internetni strani Komunale Škofja Loka.

Vse uporabnike zbirnega centra prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo 1,5 m.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Proces izvajanja gospodarskih javnih služb se vrši po urniku in nemoteno ter ob upoštevanju varnostnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe.

Dostopnost